Theatersport

Wat is Theatersport?

Theatersport is improvisatietheater in de vorm van een wedstrijd. Bij dit soort theater verzinnen de spelers het verhaal, de personages en de dialogen ter plaatse. Ze stappen dus de scène op met een beperkt aantal elementen (dit zijn bij theatersport vaak suggesties uit het publiek) zoals de locatie waar de scène zich afspeelt, of het soort personage dat ze spelen, en improviseren de rest op het moment zelf.

De wedstrijd

Twee teams van vier spelers improviseren beurtelings een scene. Dat doen ze naar aanleiding van de uitdaging die ze van het andere team krijgen. De uitdaging kan bijvoorbeeld zijn; het spelen van een bizarre of een muzikale scene. Uitgangspunt voor de scene zijn suggesties uit het publiek. Dit kunnen suggesties betreffende locatie, emotie, relatie etc. zijn.

Na het spelen van een scene krijgt het team punten van de aanwezige rechters. Deze rechters geven niet alleen punten, maar letten ook op de inhoud, de techniek en de amusementswaarde van een scene.

Games (spelvormen)

De scenes die worden gespeeld heten games en kennen een bepaalde structuur. Zo kan er sprake zijn van een beperking (bijvoorbeeld zonder woorden spelen), een raadsel (bijvoorbeeld de identiteit van een of meerdere tegenspelers moet geraden worden) of de scene dient te voldoen aan bepaalde voorwaarden (er moet bijvoorbeeld een dilemma uitgespeeld worden).

Rol van het publiek

Het publiek speelt bij theatersport een belangrijke rol. Het publiek wordt om suggesties gevraagd die richting geven aan de inhoud en het verloop van een scene. Het mag mooi spel belonen met rozen. Ook kan het publiek haar ongenoegen uiten over de puntenverdeling van de rechters door middel van het gooien van natte sponzen.

Noot: Informatie ontleend aan Besselink, A., Theater uit het niets – alles over improvisatietheater, Amsterdam 2002.

Meer informatie

Kijk voor meer speluitleg en handleidingen voor spelen, rechteren, presenteren en andere tips bij wedstrijden op de website van Pro Deo.<< geoptimaliseerd voor mobiele telefoon >>